Glasbeni abonma se večinoma izvaja v Gustavovem salonu Ipavčeve hiše, ki sprejme do 40 poslušalcev. Z glasbenim abonmajem v Ipavčevi hiši želimo promovirati in oživeti hišo glasbene družine Ipavec. Abonma prispeva k obogatitvi kulturnega življenja v Občini Šentjur in je kot glasbeni abonma novost v občini. Poudarek abonmaja je na izvajanju klasične vokalno-instrumentalne glasbe vrhunskih glasbenih umetnikov v manjših sestavih (do 5 članov) brez ozvočenja.